1. Za koju vrstu proizvoda mogu da koristim MAP i termopakerice?

MAP  i termopakerice mogu da se koriste za sve prehrambene proizvode, kao i za zdravu hranu.

 

  1. Da li je moguće da se koristi štampani film ?

Štampani film možete koristi uz pomoć dodatka koji se zove fotoćelija. Svi polu-automatski i automatski modeli mogu da koriste fotoćeliju.

 

  1. Želim da koristim više različitih posuda. Da li treba da poručim više mašina za različite posude?

Kalup je zamenljiv na svim našim modelima. Možete koristiti više različitih kalupa na jednoj mašini, nema potrebe da kupuje drugu mašinu.

 

  1. Zašto se poruke upozorenja pojavljuje na ekranu mašine?

 Svi naši modeli sa MAP-om su dizajnirani tako, da operatera upozorovaju o nivou vazduha, gasa i svim eventualnim nepravilnostima, kako bi se izbegle havarije i sprečile materijalne i druge štete.

 

  1. Kako funkcioniše održavanje vakuum pumpe?

Preporučuje se održavanje mesečno, polugodišnje i godišnje. Mesečno bi trebali da proverite nivo vakuum ulja u pumpi.  Redovan servis ( zamena vakuum ulja, čišćenje…) se preporučuje na šest meseci do godinu dana, u zavisnosti od intezite rada.

 

  1. Zašto ne mogu lako da otvorim zavarenu posudu?

Postoje dve vrste filma: film koji se lako otvara i film koji se ne otvara. Proverite sa dobavljačem da li je film koji koristite „peelable“ ili „ non peelable“

 

  1. Da li sa MAP mašinama mogu samo da varim posudu?

Sve naše MAP mašine imaju tri opcije rada:  MAP, samo vakuum i samo varenje. Odabir rada se jednostavno podešava na mašini.

 

  1. Koju vrstu filma treba da koristim?

Postoji nekoliko vrsta filma pogodnih za rad sa termopakericama. Prvo pitanje koje sebi treba da postavite pri izboru filma jeste da li želite da se posuda lako otvara (peelable) ili ne ( non peelable)? Druga stvar je da li  film treba da poseduje EVOH ( barijeru) ako radite sa MAP- om ( vakuum –gas)? Treća stvar je da li film treba da poseduje ANTI FOG, odnosno da li nakon pakovanja dolazi do isparenja i magljenja filma? Ukoliko magljenje nije poželjno, treba da odaberete film sa ANTI FOG opcijom.

 

  1. Koju debljinu filma treba da koristim?

Debljina filma može biti različita. Preporuka je da koristite PET film od 40-50 mikrona ili CPET film od 50-90 mikrona.

 

  1. Da li mogu da pakujem tečnost sa MAP mašinama?

 Može, ali je potrebno da mašina ima filter za tečnost