Video


Alysee

Opis proizvoda

Industrijski modeli zadovoljavaju potrebe profesionalnog pakovanja i pružaju visok kvalitet proizvodnje.
Mašine su dizajnirane da u potpunosti zadovolje potrebe onih koji hranu pakuju u velikim količinama.
Raznolikost programa omogućava lako korišćenje i pakovanje različitih proizvoda.
Vakum pakovanje je jedina realna solucija za zaštitu od bakterija i izbegavanje bacanja hrane.

Tehničke specifikacije

Dimenzije mašine: 780 x 750 x 1110 mm

Težina: 170 kg

Napon: 380V-50Hz

Snaga: 2,35kW

Struktura: Nerđajući čelik

Dimenzije komore: 660 x 540 x 250 mm

Pumpa: 40 m³/h Busch

Dužina vara:

↨ 650/650
↔ 520/520
←↓ 520/580
←↓→ 520/520/520

Finalni vakuum: 1,0 mbar

Katalog

PDF Katalog