1. Da li u ponudi imate servis i rezervne delove?

Servis i rezervni delovi su obezbeđeni u garantnom i vangaratnom roku.

  1. Da li mašine upozoravaju kada nemaju dovoljno ulja?

Zavisi od modela, kod osnovnih serija, nivo ulja morate proveravati sami. Top modeli obaveštavaju porukom na ekranu.

  1. Da li mogu koristiti bilo koju vrstu ulja, ili postoji specijalna vrsta za vakuum pumpe?

Naše mašine koriste specijalno vakuum ulje, koje možete nabaviti kod nas ili na tržištu. Detalje u vezi vrste ulja, dobijate u upustvu za upotrebu, koje se dobija uz svaku kupljenu mašinu.

  1. Kako se mašine čiste?

Mašinu možete čistiti sredstvom predviđenim za održavanje aparata napravljenih od nerđajućeg čelika ili samo polu-vlažnom krpom.